O20220415

荷葉花瓣領雙排釦牛仔洋

Made in Korea
NT.1480
請先選擇顏色 F

詳細介紹

| 𝑺𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈 & 𝑺𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 |𝑵𝒆𝒘 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒖𝒅𝒖𝒄𝒕 |
❤️浪漫迷人又不失溫柔甜美感❤️
雙層白色花瓣領

單穿一件絕對是目光焦點
無法忽視的低調甜姐兒魅力